1,5 Χιλ Εθν. Οδού
Μήθυμνας – Βαφιού
Μόλυβος – Λέσβος

Τηλ. 6978158991


E-mail:
lampetosvillas@gmail.com