1,2 Χιλ Εθν. Οδού
Μήθυμνας – Βαφιού
Μόλυβος – Λέσβος

Θέση: Άγιος Γεώργιος

Τηλ. 6978158991

E-mail:
lampetosvillas@gmail.com