1,2 Χιλ Εθν. Οδού
Mithymnas - Vafiou
Molyvos - Lesvos

Θέση: Άγιος Γεώργιος

Phone. 6978158991

E-mail:
lampetosvillas@gmail.com